Često postavljana pitanja

  1. Kako se instalira TotalObserver?
  2. Šta moram da imam instalirano na računaru da bih koristio/la TotalObserver?
  3. Koliko traje integracija TotalObservera?
  4. Koliko košta TotalObserver?
  5. Koliko se isplati?
Odgovori na često postavljena pitanja

1. Kako se instalira TotalObserver?

TotalObserver je softver koji se instalira na za to predviđen server. Server obezbeđuje ili klijent ili mi ako se klijent odluči za korišćenje TotalObservera kao servisa.

Instalacija svih softverskih komponenti na serveru radi naša ekipa za integraciju.

2. Šta moram da imam instalirano na računaru da bih koristio/la TotalObserver?

Korisnički deo TotalObserver-a je web apllikacija, tako da je za njegovo korišćenje isključivo bitno da posedujete neku aktuelnu verziju WEB pretraživača (WEB Browser). Podržani su svi bitni pretraživači: Chrome, FireFox, Internet Explorer, Safary, Opera.

Da biste dobili informacije sa sistema, koje se prosleđuju emailom, potrebno je da imate i email klijent.

Ukoliko koristite Internet Explorer web pretraživač obavezno koristite verziju 9 ili veću.

3. Koliko traje integracija TotalObservera?

Dužina integracije traje u zavisnosti od raznih faktora:

  • Stepen definisanosti i "količine" procesa koji se integrišu u softver kod klijenta,
  • Veštine i prava na donošenje odluka tima koji se bavi integracijom1,
  • Veličine organizacije u kojoj se integracija obavlja,
  • Potrebe za dodatnim razvojima da bi se proces u potpunosti uspostavio kroz softver.

Iskustveno integracije traju od jednog meseca do 3 meseca, mada je bilo i dužih integracija.

1Tim za integraciju čine zaposleni iz naše kompanije i kompanije klijenta, najčešće 3 do 6 osoba.

4. Koliko košta TotalObserver?

Cenu TotalObservera čine cena integracije i cena licence.

Cena integracije je u direktoj vezi sa vremenom koje je potrebno da utrošimo u fazi integracije. Ovo vreme može biti utrošeno za analizu i definisanje procesa i eventualne potrebne razvoje (prilagođenja softvera) kod klijenta. Sa druge strane cena licence je vezana za dubinu poslovnog procesa koji se kod klijenta implementira kroz naš softver.  

5. Koliko se isplati?

Ako radite u nekoj od industrija u kojima je integrisan TotalObserver sigurno se isplati. Uštede merene finansijskim pokazateljima daju različite rezultate u različitim industrijama, tipično ono što se može očekivati su generalne uštede i uštede u održavanju od 20% i finasijski efekti od 10%. O ovoj temi možete pročitati u sledećem članku "Facility menagement uz pomoć softvera".