Servisne kompanije

Upravljanje timovima ljudi koji se bave održavanjem i optimizacija resursa zahteva veliko iskustvo i znanje, kao i upotrebu namenskog softvera.

Bez optimizacije i naprednog upravljanja, posao održavanja nije profitabilan. TotalObserver omogućava sa jedne strane dnevno planiranje i upravljanje timovima, a sa druge strane obračun i naplatu svih aktivnosti, uz naprednu analitiku koja je osnov za unapređenje procesa rada.

Fokusiranje izvršilaca na dodeljene aktivnosti je ovde imperativ kako bi se povećala angažovanost i produktivnost.

Praćenje realizacije i sinhronizacija aktivnosti na osnovu zavedenih informacija u TotalObserveru olakšava operativno vođenje timova.

Definišite ko, kada, šta, gde,... radi. Preuzmite kontrolu nad procesom održavanja.

Definišite ko, kada, šta, gde,... radi. Preuzmite kontrolu nad procesom održavanja.