Tržni centri i objekti prodaje

Upravljanje tržnim centrom ili lancem prodajnih objekata, kako sa finansijske, tako i sa tehničke strane prestavlja skup složenih zadataka koji u sebe uključuju veliki broj ljudi.

Imajući na umu da se kao imperativ ovog rada postavljaju naizgled oprečni zahtevi, održanje visokog kvaliteta usluge uz niske troškove, utoliko ovaj posao predstavlja veći izazov. Svetska praksa je pokazala da je pomoć specijalizovanih softvera u ovoj oblasti nezamenljiva, jer omogućava, između ostalog i sledeće: 

  • Uspostavljanje jasnog i transparentnog procesa upravljanja.
  • Realizaciju poslova sa manjim brojem ljudi  – automatizacija aktivnosti, uz smanjenje grešaka u radu.
  • Predvidivo upravljanje troškovima: budžetiranje i planiranje trošenja.
  • Angažovanje eksternih firmi na određenim poslovima, što dalje predstavlja osnov za snižavanje troškova. 
  • Korisnicima prostora pruža jasnu i argumenovanu analitiku toga šta dobijaju za rentu i održavanje koje plaćaju.
  • Podiže opšti kvalitet objekta, uz manje naprezanje celog tima.
U centrima prodaje održavanje treba da bude neprimetno, a finasije automatizovane

U centrima prodaje održavanje treba da bude neprimetno, a finasije automatizovane