U kojim industrijama radimo

Različiti poslovni procesi uslovljavaju različite integracije rešenja TotalObserver

Svaka TotalObserver integracija ima svoje specifičnosti i u procesu integracije se prilagođava klijentu. Na početku integracije klijent bira verziju koja mu najviše odgovara na osnovu industrije iz koje dolazi.

Tržni centri i objekti prodaje

Upravljanje tržnim centrom ili lancem prodajnih objekata, kako sa finansijske, tako i sa tehničke strane prestavlja skup složenih zadataka koji u sebe uključuju veliki broj ljudi.

Servisne kompanije

Upravljanje timovima ljudi koji se bave održavanjem i optimizacija resursa zahteva veliko iskustvo i znanje, kao i upotrebu namenskog softvera.

Poslovne zgrade

Upravljanje poslovnim zgradama i prostorima koji se koriste u ove svrhe, kako sa finansijske, tako i sa tehničke strane prestavlja skup složenih zadataka koji u sebe uključuju veliki broj ljudi.

Rezidencijalna naselja

Upravljanje održavanjem i fakturisanjem u rezidencijalnim naseljima je ozbiljan izazov.

Proizvodnja i distribucija električne energije

Glavni izazov kompanija koje proizvode i distribuiraju električnu energiju su vezani za upravljanje imovinom.

Bolnice

Bolnički i pripadajući tehnički i drugi objekti spadaju u red imovine koja je po pitanju održavanja i troškova veoma intenzivna.

Vlasnici/korisnici imovine

TotalObserver omogućuje formiranje detaljne analitike trošenja u njeno dovođenje u ravan sa prihodima, kao i identifikaciju mesta gde se uštede mogu postići.