Vesti

Otvorena nova radna pozicija za testera

News | 6. 11. 2017.

Veoma smo strastveni u pogledu toga šta radimo, a našem timu u Novom Sadu koji raste, je potreban timski igrač na poziciji Software Test Engineer.

Kompanija TotalObserver se bavi razvojem i komercijalizacijom softverskog alata za upravljanje imovinom za velike kompanije u zemlji i inostranstvu. Veoma smo strastveni u pogledu toga šta radimo, a našem timu u Novom Sadu koji raste, je potreban timski igrač na poziciji Software Test Engineer. U ambijentu deljenja znanja, tolerantnoj sredini i prijatnom radnom okruženju, bićeš u prilici da uživaš u svom radu, i da kroz rad i obuke napreduješ.

 
Posao koji kandidat treba da obavlja
Kandidat koga tražimo treba da pokrije sve faze testiranja - unit testove, integracione testove i korisničke testove. Osim testiranja, posao za ovo lice bi bio i ispravljanje manje složenih grešaka na proizvodu, pisanje dokumentacije i ažuriranje zapisa koji se generišu kao rezultat testiranja. Razvoj proizvoda se radi na Spring platformi (Java).
Radno okruženje je otvoreno, nagrađuje zalaganje i rezultate, a od kandidata se očekuje da svojim stavom doprinese kvalitetu proizvoda i zadovoljstvu naših korisnika.
 
Kandidat bi trebao da poseduje sledeća znanja i veštine:
 • Analitički karakter usmeren ka rešavanju problema, radoznali duh i zainteresovanost za nove tehnologije.
 • Znanje i iskustvo u pogledu pisanja i izvršavanja svih nivoa testiranja, uključujući funkcionalne, integracione, performance, stres i druge testove.
 • Kapacitet za organizovanje log-a izveštaja o realizovanim testovima, kao i za komunikaciju sa development timom u pogledu rešavanja uočenih nedostataka.
 • Završenu neku od škola koje generišu traženi profil, kao npr. elektrotehnički, informatički, prirodno-matematički fakultet ili neku od viših škola IT usmerenja.
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje i iskustvo u Java, Spring, JUnit i Selenium.
 • Da je upoznat sa web i mobile razvojem, da razume koncepte i paradigme.
 • Da je familijaran sa bug tracking alatima.
 • Da razume proces razvoja i testiranja softverskog proizvoda.
 • Da poseduje želju za učenjem i napredovanjem.
 
Kao prednosti će se smatrati sledeće:
 • Radno iskustvo na poslovima testiranja i/ili razvoja softverskih proizvoda
 • Preporuka relevantne osobe iz prethodnih firmi.
 • Iskustvo u radu sa nekom od baza podataka
 • Iskustvo u nekom od script jezika (npr. JavaScript).
 • Razumevanje i/ili iskustvo sa objektno orjentisanim tehnologijama.
 • Poznavanje Tomcat Servlet Container-a.
 
Odgovarajućem kandidatu nudimo:
 • Stalni radni odnos.
 • Kompetitivna zarada.
 • Fleksibilno i zabavno radno okruženje.
 • Zimi nedelju dana rada sa planine, kombinovano sa skijanjem (do sada je to tradicionalno bio Kopaonik).
 • Mogućnost rada u visoko-profesionalnom timu koji je permanentno u implementaciji novih tehnoloških rešenja.
 • Rekreacija i sport (tenis, gym) su sastavni deo našeg radnog okruženja.

 

 

Pošaljite nam vaše kontakt podatke >