Vesti

Zavođenje imovine

Info | 24. 11. 2013.

Zavođenje imovine je postupak u kome, korisnik TotalObservera, struktuira vlasništvo i/ili objekte na kojima ima neke poslovne aktivnosti.

Postupak zavođenja imovine počinje identifikovanjem ciljeva koje korisnik želi da postigne kao posledicu ovog procesa. Različiti ciljevi vode različitim načinima zavođenja. Korisnik može da zavede i deo imovine svojih klijenata kako bi olakšao praćenje svojih aktivnosti na ovim lokacijama.

U TotalObserver-u korisnik bira način kako će zavesti imovinu, vodeći se svojim potrebama.

Zavođenje imovine se radi u nekoliko koraka.

 1. Evidentiranje koja i kolika je imovina potrebno da se zavede. Uzima se u obzir i procena planiranog kratkoročnog i dugoročnog razvoja. Analiza najčešće započinje na osnovu liste osnovnih sredstava mada moguće je analizu započeti i na osnovu informacija zavedenih u postojećim informacionim sistemima ili direktno, putem verbalne komunikacije između TotalObserver funkcionalnog konsultanta i korisnika.
 2. Definisanje vrste imovine koje su od interesa u procesu zavođenja. Ako želite da se bavite održavanjem svoje imovine možda vam je interes da imate zaveden svaki štampač ali ne i svaku kvaku na vratima. Na osnovu ovakve odluke definisaćete vrstu imovine štampač ali ne i vrstu imovine kvaka. Svaka vrsta imovine se definiše kroz podešavanja na TotalObserveru. Korisnik može podešavati sledeće informacije:
  • Naziv imovine.
   Primeri: Zgrada, Sprat, Prostorija, Štampač, Pumpa,…
  • Liste koje definišu odnose između vrsta imovine. Odnosi su "može da pripada" i "može da sadrži".
   Primeri:
   "Štampač" može da se nalazi u vrsti imovine "Prostorija" ali ne može da se nalazi u vrsti imovine "Stolica".
   "Prostorija" može da sadrži vrste imovine "Štampač", "Sto", "Stolica", "Računar" ali ne može da sadrži vrstu "Zgrada".
  • Definisanje osobina koje želimo da pratimo na ovoj vrsti imovine.
   Primer:
   Osobine na vrsti "Štampač" koje želimo da pratimo mogu biti: datum kupovine, inventarni broj, proizvođač, tip tonera, itd.
 3. Unos konkretne imovine. Kada definišemo vrste imovine ostaje nam da još zavedemo konkretne predstavnike imovine. Kreiranje imovine se radi hijerarhijski tako da se kao rezultat pojavljuje stablo imovine u kome je jasno vidljivo šta se gde nalazi. Praćenje strukture stabla može da ima sledeći rezultat:
  Laze Kostića 7 / Prvi sprat / Kancelarija 120 / Mrežni štampač - Canon LBP3360

U procesu zavođenja imovine moguće je zavesti: zgrade, vozila, zemljište, IT i telekomunikaciona oprema, HVAC oprema, električni uređaji, nameštaj, sofverski programi i softverske licence, itd.

Jednom kada zavedete listu vrsta imovine, velika je verovatnoća da ovu listu nećete često menjati, sa druge strane, sama imovina može biti prilično promenljiva.