Iskustvo u radu

Vreme provedeno u radu sa klijentima naša je garancija da će integracija softvera biti uspešno završena.

TotalObserver se aktivno razvija od 2005. godine. Kompletan razvoj je motivisan potrebama korisnika našeg rešenja, kao i opštom vizijom i mestom koje smo definisali za TotalObserver: kroz jednostavne i jasne funkcionalnosti, korisnici treda da budu u mogućnosti da realizuju dnevne poslove na automatizovan, brz i efikasan način; da omogućimo planiranje aktivnosti operative na osnovu iskustava iz predhodnog perioda; da kroz namenske izveštaje podržimo strateško odlučivanje bazirano na konkretnim podacima.

U međuvremenu, rad sa klijentima i poslovno usavršavanje su doprineli da naš tim odlično razume poslovni proces klijenta kao i glavne probleme sa kojim se on susreće. Zahvaljajući tome integracije TotalObservera se rade efikasno i brzo, uz pun respekt specifičnosti industrije u kojoj korisnik posluje.