Tehnička podrška

Koliko god rešenje bilo dobro, bez dobre tehničke podrške klijent ne može biti zadovoljan

Kada se TotalObserver integriše potrebno je uraditi obuku za zaposlene koji koriste softver. Obuka se radi najčešće na lokaciji klijenta. Polaznici obuke dobijaju i kratka uputstva koja odgovaraju njihovoj verziji softvera.

Posle obuke svi polaznici moraju biti potpuno osposobljeni za samostalan za rad u TotalObserveru. U slučaju da zaposleni nije siguran kako da uradi nešto u softveru, omogućeno mu je da iskoristi jedan od sledećih kanala podrške:

  • email podrška (support@totalobserver.com) - koristi se kao prvi nivo podrške,
  • podrška telefonom (+381 21 3001162) - u slučaju da je stvar hitna, ili problem nije rešen (drugi nivo podrške),
  • dodatne obuke - ako klijent zaposli nove ljude ili je korisnicima potrebna dodatna obuka,
  • feadback form - u slučaju softverske greške korisnik može da prijavi grešku direktno kroz za to pripremljenu formu na aplikaciji.