TotalObserver kao servis

Klijenti koji nemaju svoju IT infrastrukturu mogu TotalObserver da koriste kao servis

Na[a kompanija ima zakupljene resurse u premium data centru gde je omogućeno da naši klijenti, koji nemaju svoju IT infrastrukturu, koriste TotalObserver na pouzdanoj i sigurnoj lokaciji. Kompletnu brigu o rešenju preuzima naš IT tim.

Backup podataka se obavlja u dogovoru sa klijentom - podaci se čuvaju ili na našoj bezbednoj lokaciji ili kod klijenta.