Unapređenja softvera

TotalObserver se razvija intezivno

Na razvoju TotalObserver-a permanentno radi tim inženjera i analitičara. Softver se unapređuje na osnovu:

  • zahteva dobijenih od naših analitičara i prodaje, na osnovu prepoznatih potreba industrije,
  • zahteva naših korisnika (kompanije),
  • dobre prakse iz drugih oblasti, koje verujemo da će dati pozitivan rezultat korišćenjem u TotalObserveru,
  • promenama postojećih funkcionalnosti kada se utvrdi da se rešenja mogu uraditi bolje.

Pri kreiranju novih funkcionalnosti konsultujemo naše postojeće korisnike, tako da oni mogu i dalje aktivno da utiču na razvoj softvera.