Ključne prednosti rešenja TotalObserver

Prednosti koje vam donosi TotalObserver učiniće vaš posao efikasnijim, a profit većim.

U proteklih osam godina TotalObserver je razvijan prema zahtevima tržišta, ali pre svega prema zahtevima kompanija, naših korisnika. Posle svih ovih godina možemo reći da naš softver, u svakoj od industrija u kojima je integrisan, nudi rešenja koja značajno olakšavaju i automatizuju rad, pojeftinjuju poslovanje i kao rezultat povećavaju profit.

Informacije iz TotalObserver-a su suštinski bitne za odlučivanje menadžmenta kompanija koje koriste TO. Vrednost ovih informacija se vremenom povećava, a njihova analiza može da bude od ključne važnosti za dobijanje novih klijenata, bez obzira da li se bavite rentiranjem ili održavanjem.

Iako objedinjuje veliki broj funkcija i poslovnih procesa, TotalObserver nije složen softver sa korisničkog aspekta, ali je potrebno izvršiti obuku ljudi koji će ga koristiti. Često su jednodnevne obuke već dovoljne za uhodavanje zaposlenih do nivoa u kome su oni u potpunosti samostalni u radu.

Poslovni model

Koliko košta TotalObserver? Poslovni model koji koristimo u prodaji se pokazao kao "win-win" model za nas i naše korisnike.

Unapređenja softvera

TotalObserver se razvija intenzivno dugi niz godina.

Tehnička podrška

Koliko god rešenje bilo dobro, bez dobre tehničke podrške korisnik softvera ne može biti zadovoljan.

Iskustvo u radu

Vreme provedeno u radu sa korisnicima naša je garancija da će integracija softvera biti uspešno završena.

TotalObserver kao servis

Klijenti koji nemaju svoju IT infrastrukturu mogu TotalObserver da koriste kao servis.