Izdavanje dokumenata - fakturisanje

Automatizacija izdavanja dokumenata smanjuje greške i povećava produktivnost zaposlenih.

Prelaskom na izdavanje dokumenata putem integrisanog informacionog sistema je uvek velik napredak u odnosu na kod nas najčešći način kreiranja dokumenata - kroz alate kao što su tekst procesori ili spreadsheet programi.

Greške u ovom delu posla mogu da dovedu do gubitka vremena (greška pri unosu podataka o kupcu recimo) do većih neprijatnosti uslovljenih pogrešnim izračunavanjima. U svakom slučaju, greške osećaju svi - od finansijskih operativaca do menadžera. Eliminisanjem ovakvih propusta, zaposleni se rasterećuju stresa a menadžmentu je omogućeno praćenje rezultata rada sa preciznim pokazateljima.

Neka od rešenja u okviru izdavanja dokumenata

Automatizacija fakturisanja

TotalObserver omogućava automatizaciju poslova fakturisanja i praćenja naplate.

Saznaj više

Prefakturisanje troškova

Softver TotalObserver omogućava prefakturisanje troškova za komunalne usluge, vodu, struju, gas, kao i druge usluge, na zakupce/korisnike prostora.

Saznaj više

Obračun zaduženja u odnosu na promet (turnover fee)

Deo poslovanja u određenim tržišnim segmentima je i zaduživanje korisnika imovine na osnovu realizovanog prometa u nekom vremenskom periodu. TotalObserver omogućuje automatizaciju ove aktivnosti.

Saznaj više

Fakturisanje u slobodnoj formi

Zaduživanje klijenta za usluge ili materijal, kreiranje predračuna i računa, kao i praćenje naplate je jednostavno u rešenju TotalObserver.

Saznaj više

Jedan softver - više kompanija

Jedna licenca TotalObservera može da se koristi za vođenje više kompanija.

Saznaj više

Multi-valutni rad

U više valutnom radu je moguće koristiti automatizovani servis koji preuzima kurs od NBS, a moguće je i ručno unositi kurs poslovne banke.

Saznaj više

Praćenje naplate

Kritičan deo procesa fakturisanja i celokupnog poslovanja je proces praćenja naplate.

Saznaj više