Integracija i povezivanje sa drugim softverima

TotalObserver omogućava povezivanje sa drugim softverskim rešenjima sa ciljem bolje integrisanosti u poslovni proces, većoj automatizaciji rada i otklanjanju potrebe da se podaci unose na više mesta.

Informacije koje se razmenjuju između TotalObservera i drugih softvera su najčešće:

  • računi,
  • uplate,
  • troškovi, i ulazni računi,
  • informacije o radnim nalozima,
  • angažovan materijal,
  • informacije o posetama u zgradama,
  • informacije o organizacionim jedinicama,
  • kompanije kupci i dobavljači, itd.

Najčešće korišćena veza se uspostavlja sa softverima za knjiženje.

TotalObserver omogućava uspostavljanje veze sa rešenjima za očitavanje potrošnje električne energije (i drugih veličina), sa ciljem podele i prefakturisanja troškova. Ova veza se ostvaruje putem excel dokumenta koji se uvlači u TotalObserver i tu dalje obrađuje: iz dokumenta se izvlače očitavanja brojila za prostore.

TotalObserver omogućava i povezivanje sa naprednim rešenjima za monitoring opreme (Building Management Systems), gde je cilj automatizacija propagacije alarma iz podsistema (npr. klimatizacija i ventilacija, liftovi, itd.) i automatsko kreiranje prijave i notifikacije u TotalObserver-u.

Osim nabrojanih, postoje razvijene veze ka softverima za materijalno knjigovodstvo, osnovna sredstva, razne kartične sisteme, itd.