Upravljanje dokumentima

U svakodnevnom radu koristi se ili stvara velika količina podataka. Podaci pohranjeni u elektronskim dokumentima se organizuju kroz sistem za upravljanje dokumentima.

Za razliku od sistema čiji je isključivi cilj upravljanje dokumentacijom, rešenja koja su integrisana u TotalObserveru služe koncipirana tako da se optimalno uklope u poslove naših korisnika. Primeri za ovo su:

  • Ako želite da dodate dokument koji sadrži planove za zgradu to ćete uraditi tako što ćete na samoj zgradi u prikazu imovine dodati dokument.
  • Ako pri popravci kreirate fotografije prirodno je da ćete ih dodati na radnom nalogu.
  • Ako želite da imate elektronsku verziju ugovora, skeniraćete dokument i pohraniti ga na zavedenom ugovoru.

Naravno i dalje ostaje mogućnost da dodate dokumente u virtuelizovanu file strukturu, da dokument pošaljete emailom (šalje se samo javni link ne i fajl), da pridružite datoteci osobine, da brzo pretražite dokumente itd.

Rešenja za upravljanje dokumentima

Dokumenti u kontekstu posla

Dokumenti se nalaze tamo gde je najlogičnije da ih tražite.

Saznaj više

Praćenje verzija datoteka

Praćenje verzije dokumenta može da omogući praćenje promena na dokumentu ili povraćaj informacije ukoliko neko napravi grešku u svom radu.

Saznaj više

Opisivanje fajlova na sistemu

Pamtiti mesto gde se dokument nalazi pre ili kasnije postaje problem. Rešenje su meta informacije.

Saznaj više