Rešenja u TotalObserver-u

TotalObserver nudi veliki broj rešenja prilagođenih različitim industrijama i procesima.

TotalObserver je integrisano rešenja za upravljanje i komercijalizaciju imovine, upravljanje njenim održavanjem i za planiranje i upravljanje troškovima. Kroz ponuđeni set rešenja, omogućeno je jednostavno, fokusirano i transparentno planiranje i realizacija dnevnih aktivnosti. Sakupljeni podaci se koriste za naprednu analizu poslovanja i povećanje profitabilnosti prezentovanu kroz veliki broj izveštaja.

Fakturisanje

Automatizacija izdavanja dokumenata smanjuje greške i povećava produktivnost zaposlenih.

Održavanje

Rešenja koja se koriste u održavanju omogućavaju da smanjite troškove održavanja i produžite životni vek imovini.

Troškovi

Upravljanje troškovima u kompanijama sa velikom imovinom je najjednostavniji način za štednju.

Imovina

Svaka integracija TotalObservera započinje zavođenjem imovine.

Korisnički servis

Komunikacija sa klijentom u vezi njegovih potreba je veoma bitna ali može da značajno oduzima vreme.

Povezivanje

TotalObserver omogućava povezivanje sa drugim softverskim rešenjima sa ciljem bolje integrisanosti u poslovni proces, većoj automatizaciji rada i otklanjanju potrebe da se podaci unose na više mesta.

Kontrola pristupa

Obezbeđenje i kontrola pristupa u objekat je bitan faktor bezbednosti i uspešnog upravljanja prostorom.

Upravljanje dokumentima

U TotalObserveru možete pridružiti dokumente svim značajnim procesima ali i upravljati dokumentima kroz virtuelnu fajl strukturu.

Mobilnost i komunikacije

Dobro definisan posao omogućava da vas sistem podseti na vreme o planiranim narednim aktivnostima.